History

 

บริษัท แคดแคมไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 ภายใต้ชื่อ เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดจำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ PowerMILL, PowerSHAPE, PowerINSPECT, FeatureCAM และซอฟต์แวร์อื่นๆในเครือเดลแคม โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาโดยตลอด
ในปีพ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  แคดแคมไทย จำกัด โดยเน้นย้ำพันธกิจของบริษัท ที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน CAD/CAM ที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทย มุ่งหวังให้ซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดจำหน่ายถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มผลิตผลในงานของลูกค้า และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ พร้อมให้การบริการ ให้คำปรึกษาลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย และมีลูกค้ามากมายที่สนับสนุนซอฟต์แวร์ของเรา มากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศไทยครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,อากาศยาน, อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์, วงการปฏิมากรรมและงานศิลปะ,การผลิตชิ้นส่วนตัวอย่าง (Rapid Prototype), การแพทย์, สถาบันการศึกษา, และอื่นๆอีกมากมาย

ปัจจุบัน บริษัท แคดแคมไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว(Master reseller)ของซอฟต์แวร์ PowerMILL, PowerSHAPE, PowerINSPECT, และ FeatureCAM ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทAutodesk, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา